Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2013

cranberis
17:09
Naj­lep­sza część życia mi­ja nam na mówieniu: jest za wcześnie
— obyś nigdy nie musiała powiedzieć, że jest już za późno.
Reposted fromlabellavita labellavita
cranberis
17:07
5039 f218
Reposted fromsomebodytolove somebodytolove
cranberis
16:59
5767 ae19
Reposted bymiodowolipowaweruskowa

May 03 2013

cranberis
20:20
Jedynie miłość nadaje sens życiu. Dlatego im bardziej będziemy zdolni do miłości i dawania siebie innym, tym bardziej sensowne będzie nasze życie
— Hermann Hesse
Reposted byPocketfulOfDreamsblackswallow

February 03 2013

cranberis
18:26
3426 1a7a
Reposted bywrednycharaktercametrueseparatormyslistillwaiting
cranberis
18:15
3319 1522 500
Reposted byalinakayawyatttheLovers

January 28 2013

cranberis
20:43
2601 d37e
Reposted byPannaMigotka PannaMigotka
cranberis
20:18
Chcę, żebyś mi coś obiecał. Jeśli kogoś kochasz, powiedz jej. Nawet jeśli się boisz, że to niewłaściwe, że wywoła to problemy. Nawet jeśli boisz się, że przewróci to Twoje życie do góry nogami, powiedz to. Powiedz to jak najgłośniej.
A potem idź za ciosem.
— Chirurdzy
Reposted bynigdyjaSzhnajder

January 19 2013

cranberis
17:42
4679 861c
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu
cranberis
17:37
4797 4ba3

January 17 2013

cranberis
19:12
jesteśmy inni, nikt nie pokochał nas do końca
— miuosh
cranberis
18:42
Przed szczęściem żywić obawę
Z nadzieją, że mi ją skradniesz,
— Kobranocka

January 09 2013

cranberis
14:40
3022 9532
Reposted frommayy mayy

January 08 2013

cranberis
19:15
0402 5bcf
Reposted bymiodowolipowaszyszaak

December 28 2012

cranberis
17:55
mam już dość wolności . chciałabym się zakochać. raz. na zawsze. z wzajemnością 
— sentencje.pl
Reposted fromxoo xoo viawhatyouneed whatyouneed
cranberis
17:55
7402 e98d
Reposted fromnexxt nexxt viawhatyouneed whatyouneed
cranberis
17:49
5561 3ba3
Reposted fromtwice twice viapouler pouler
cranberis
17:37
Żyjesz, lecz życie ucieka przez palce,
Lubisz, lecz to zwykle jest powierzchowne,
Mówisz, lecz tylko wskazany palcem,
Kochasz, lecz nie wspominasz o tym słowem,
Czujesz, lecz najczęściej na pół gwizdka,
Działasz, lecz tylko na potrzeby, ocen.
Walczysz, lecz w ten sposób nic nie zyskasz,
Poczuj, jak to jest żyć na 100%.
— Pyskaty

December 25 2012

cranberis
20:42
3328 6400
Reposted bygreymousemayy

December 15 2012

cranberis
17:39

Kochaj życie jak wariat, wal w pysk jeśli trzeba

Podpal świat dla tej jednej - spal w cholerę

Słuchaj serca - dni na ziemi nie mamy za wiele...

— Eldo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl